Παρακαλείσθε όπως την 01 Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., προσέλθετε στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Νάξου, προκειμένου να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.) .