ΣΑΒΒΑΤΟ 31/03/18: από ΠΕΙΡΑΙΑ 09:00 για ΧΙΟ (15:15-15:45), ΜΥΤΙΛΗΝΗ 18:00.
ΚΥΡΙΑΚΗ 01/04/18: από ΜΥΤΙΛΗΝΗ 09:00 για ΧΙΟ (11:15-11:45), ΠΕΙΡΑΙΑ 18:00από ΠΕΙΡΑΙΑ 21:00 για ΧΙΟ (05:00-05:30 επομένης), ΜΥΤΙΛΗΝΗ 07:55
Μ. ΤΡΙΤΗ 03/04/18: από ΠΕΙΡΑΙΑ 20:00 για ΣΥΡΟ (23:40-23:55), ΧΙΟ (05:00-05:30 επομένης), ΜΥΤΙΛΗΝΗ 07:55.
Μ. ΠΕΜΠΤΗ 05/04/18: από ΠΕΙΡΑΙΑ 21:00 για ΧΙΟ (05:00-05:30 επομένης), ΜΥΤΙΛΗΝΗ 07:55.
ΤΡΙΤΗ ΠΑΣΧΑ 10/04/18: από ΠΕΙΡΑΙΑ 21:00 για ΧΙΟ (05:00-05:30 επομένης), ΜΥΤΙΛΗΝΗ 07:55.