Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού εντάσσονται τα ακόλουθα έκτακτα δρομολόγια Σαββάτου για τις ακόλουθες ημερομηνίες 17.2.2018, 10.3.2018, 24.03.2018, 7.04.2018 ως εξης