ΤΕΤΑΡΤΗ 21/03/18 : από ΠΕΙΡΑΙΑ 09:00 για ΡΟΔΟ 21:30.από ΡΟΔΟ 23:59 για ΠΕΙΡΑΙΑ 12:30 (επομένης).
ΠΕΜΠΤΗ 22/03/18 : από ΠΕΙΡΑΙΑ 16:00 για ΡΟΔΟ 04:30 (επομένης)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/03/18: από ΡΟΔΟ 07:00 για ΠΕΙΡΑΙΑ 19:30.

ΤΡΙΤΗ 27/03/18 : από ΠΕΙΡΑΙΑ 09:00 για ΡΟΔΟ 21:30.από ΡΟΔΟ 23:59 για ΠΕΙΡΑΙΑ 12:30 (επομένης)
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/03/18 : από ΠΕΙΡΑΙΑ 16:00 για ΡΟΔΟ 04:30 (επομένης)
ΠΕΜΠΤΗ 29/03/18 : από ΡΟΔΟ 07:00 για ΠΕΙΡΑΙΑ 19:30.