από ΡΟΔΟ 18:00 για ΣΥΜΗ (19:15-19:35),  ΤΗΛΟ (20:50-21:10), ΝΙΣΥΡΟ (22:00-22:15), ΚΩ (23:20-23:40), ΚΑΛΥΜΝΟ (00:30-00:50 επομένης), ΛΕΡΟ (01:50-02:05), ΛΕΙΨΟΙ (02:50-03:05), ΠΑΤΜΟ (03:35-03:50), ΠΕΙΡΑΙΑ 11:40.