ΔΕΥΤΕΡΑ 07/05/18: από ΠΕΙΡΑΙΑ 19:00 για ΣΥΡΟ (22:50-23:10), ΠΑΤΜΟ (03:15-03:35 επομένης), ΛΕΡΟ (04:35-04:55), ΚΩ (0635-07:05), ΡΟΔΟ (10:00-12:00), ΣΥΜΗ 13:15.

ΤΡΙΤΗ 08/05/18: από ΣΥΜΗ 14:30 για ΡΟΔΟ (15:45-17:00), ΚΩ (20:05-20:35), ΛΕΡΟ (22:15-22:35), ΠΑΤΜΟ (23:35-23:55), ΣΥΡΟ (04:00-04:20 επομένης), ΠΕΙΡΑΙΑ 08:05.