ΤΕΤΑΡΤΗ 15/11/17: από ΡΟΔΟ 17:00 για ΚΩ (20:15-20:45), ΒΑΘΥ (ΣΑΜΟ) (00:05-00:25 επομένης), ΠΕΙΡΑΙΑ 08:00

ΠΕΜΠΤΗ 16/11/17: από ΠΕΙΡΑΙΑ 19:00 για ΒΑΘΥ (ΣΑΜΟ) (02:45-03:05 επομένης), ΚΩ (06:30-07:00), ΡΟΔΟ 09:50