Για την κάλυψη έκτακτων συγκοινωνιακών αναγκών και την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, το ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ θα εκτελέσει το παρακάτω έκτακτο δρομολόγιο στις 4/7, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Επίσης το χρονικό διάστημα 7/7 εως 9/7, το ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ, θα πραγματοποιήσει τα δρομολόγια του ως εξής