Για την κάλυψη έκτακτων συγκοινωνιακών αναγκών και την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, το ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ, το χρονικό διάστημα 10/7 -13/7, θα πραγματοποιήσει τα δρομολόγια του ως εξής