από ΠΕΙΡΑΙΑ 09:00 για ΚΩ (17:45-18:15), ΡΟΔΟ 21:45.

από ΡΟΔΟ 23:00 για ΠΕΙΡΑΙΑ 11:30 (επομένης).