από ΠΕΙΡΑΙΑ 09:00 για ΚΩ (17:25-18:00), ΡΟΔΟ 20:45.

από ΡΟΔΟ 22:00 για ΠΕΙΡΑΙΑ 08:30 (επομένης).