ΣΑΒΒΑΤΟ 30/12/17:
από ΡΟΔΟ 17:00 για ΚΩ (20:05-20:35), ΚΑΛΥΜΝΟ (21:20-21:40), ΛΕΡΟ (22:30-22:50), ΠΑΤΜΟ (23:40-23:59), ΣΥΡΟ (04:00-04:20 επομένης), ΠΕΙΡΑΙΑ 08:05.