ΤΡΙΤΗ 26/12/17: από ΠΕΙΡΑΙΑ 07:00 για ΡΟΔΟ 18:00.

ΤΡΙΤΗ 26/12/17: από ΡΟΔΟ 19:00 για ΚΩ (22:05-22:35), ΛΕΡΟ (00:15-00:35 επομένης), ΠΑΤΜΟ (01:35-01:55), ΠΕΙΡΑΙΑ 08:55.