ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/05/18: από ΠΕΙΡΑΙΑ 21:00 για ΠΑΡΟ 01:10 (επομένης).

ΣΑΒΒΑΤΟ 26/05/18: από ΠΑΡΟ 01:30 για ΠΕΙΡΑΙΑ 05:40.