από ΠΕΙΡΑΙΑ 09:00 για ΚΩ (17:45-18:15), ΡΟΔΟ 21:15.

από ΡΟΔΟ 23:00 για ΚΩ (02:00-02:30 επομένης), ΠΕΙΡΑΙΑ 12:30