Αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ 19:00 για ΚΩ (05:05-05:35 επομένης), ΡΟΔΟ 08:50 (BLUE STAR 1).
Αναχώρηση από ΡΟΔΟ 17:00 για ΚΩ (20:05-20:35), ΠΕΙΡΑΙΑ 06:45 (επομένης) (BLUE STAR 2).