ΣΑΒΒΑΤΟ 10/02/18: από ΡΟΔΟ 12:00 για ΠΕΙΡΑΙΑ 23:00.

ΚΥΡΙΑΚΗ 11/02/18: από ΠΕΙΡΑΙΑ 01:00 για ΚΩ (10:00-10:30), ΡΟΔΟ 13:15.