από ΠΕΙΡΑΙΑ 10:00 για ΚΩ (18:45-19:15), ΡΟΔΟ 22:15

από ΡΟΔΟ 23:59 για ΚΩ (03:00-03:30 επομένης), ΠΕΙΡΑΙΑ 13:30