από ΠΕΙΡΑΙΑ 10:00 για ΚΩ (19:00-19:30), ΡΟΔΟ (22:30-01:00 επομένης), ΠΕΙΡΑΙΑ 12:30.