Μέχρι τις 25/1/2018, πρέπει να έχει απομακρυνθεί από το Μόλο της Δ.Ε.Η. στο Κερατσίνι, το ναυάγιο του ΑΛΚΥΩΝ, μετά και την χθεσινή απόφαση της Δημόσιας Αρχής Λιμένων.

Συγκεκριμένα, η Υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακαλεί την απόφαση της ανάθεσης εργασιών ανέλκυσης, απομάκρυνσης και καταστροφής του ναυαγίου ALKYON, στην εταιρεία ΦΑΙΔΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ και αποφασίζει εκ νέου την ανάθεση της επιχείρησης στην εταιρία TAG MER LTD, με την προυπόθεση να προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται και η απομάκρυνση πραγματοποιηθεί μέχρι τις 25/1/2018.