Ρυμουλκούμενο από το CHRISTOS XIII, οδηγείται αυτή την ώρα στα Ναυπηγεία Αυλίδας, το CHAMPION JET 1, προκειμένου να πραγματοποιήσει τον ετήσιο δεξαμενισμό του.  Να πούμε ότι για τον ίδιο λόγο, βρίσκεται από χθες, στην μεγάλη πλωτή δεξαμενή του Ο.Λ.Π. στο Πέραμα, το BLUE POWER.