Στη μεγάλη πέτρινη δεξαμενή Βασιλειάδη εισήλθε, σήμερα το πρωί, το ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, προκειμένου να πραγματοποιήσει τον απαραίτητο δεξαμενισμό του. Σύμφωνα με τον Ο.Λ.Π. το πλοίο θα παραμείνει στην δεξαμενή μέχρι την Πέμπτη 26/10.