Στην μεγάλη πλωτή δεξαμενή του Περάματος ανέβηκε σήμερα το ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ προκειμένου να πραγματοποιήσει τον απαραίτητο δεξαμενισμό του. Σύμφωνα με τον Ο.Λ.Π., το πλοίο της ZANTE FERRIES θα παραμείνει στην δεξαμενή μέχρι τις 6/7, ολοκληρώνοντας παράλληλα τις εργασίες μετασκευής που γίνονται σε αυτό.

Photo : «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π. ΚΗΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ» Τεχνική Ναυπηγική Μ.Ε.Π.Ε.
Photo : «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π. ΚΗΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ» Τεχνική Ναυπηγική Μ.Ε.Π.Ε.
Photo : «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π. ΚΗΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ» Τεχνική Ναυπηγική Μ.Ε.Π.Ε.
Photo : «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π. ΚΗΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ» Τεχνική Ναυπηγική Μ.Ε.Π.Ε.
Photo : Ionian Ships (Facebook Group)
Photo : Ionian Ships (Facebook Group)
Photo : Ionian Ships (Facebook Group)