Σας γνωρίζουμε ότι με την λήξη της απεργίας της Π.Ν.Ο την 19/04/2018 το πλοίο της εταιρείας μας Ε/Γ-Ο/Γ Διονύσιος Σολωμός θα εκτελέσει τα κάτωθι δρομολόγια:

Η επάνοδος στα εγκεκριμένα δρομολόγια του πλοίου μας θα γίνει την Παρασκευή 20/04/2018.