Με αφορμή δημοσιεύματα για την Πλοηγική Υπηρεσία Πειραιά, κυρίως στο Διαδίκτυο, που αφορούν σχόλια των χρηστών του λιμανιού ότι «είναι ώριμη η πρόταση για πέρασμα της υπηρεσίας στο νέο πάροχο των λιμενικών υπηρεσιών», το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θέλει να θυμίσει ότι:

  1. Η θέση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Παναγιώτη Κουρουμπλή, είναι πάγια στο να λειτουργεί η Πλοηγική Υπηρεσία με δημόσιο καθεστώς και να μην περάσει σε χέρια ιδιωτών. Άλλωστε και στον Κανονισμό (ΕΕ)2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15/02/2017, αναγράφεται ευκρινώς ότι η πλοήγηση αποτελεί λιμενική υπηρεσία, ιδιαίτερης φύσης, με χαρακτήρα δημοσίου συμφέροντος.
  2. Με πρωτοβουλίες του Υπουργού, Παναγιώτη Κουρουμπλή, είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για την κάλυψη όλων των θέσεων πλοηγών στην Πλοηγική Υπηρεσία του Πειραιά. Παράλληλα, με νομοθετική ρύθμιση προωθείται η σύσταση νέων οργανικών θέσεων προσωπικού των Πλοηγικών Σταθμών για όλη τη χώρα, ενώ οι υπάρχουσες ανάγκες καλύπτονται με προσλήψεις έκτακτου προσωπικό (οκταμηνίτες).
  3. Έχει ήδη ανακοινωθεί και έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την προμήθεια 10 νέων μηχανών, σε αντικατάσταση παλαιών, που είχαν θέσει τις πλοηγίδες εκτός λειτουργίας, καθώς και την ναυπήγηση 7 νέων πλοηγίδων, με στόχο να ναυπηγηθούν σε ελληνικά ναυπηγεία. 
  4. Είναι γνωστό ότι το σύνολο των λειτουργικών αναγκών και η μισθολογική δαπάνη της Πλοηγικής Υπηρεσίας Πειραιά, καλύπτονται από τον ειδικό λογαριασμό “Κεφάλαιο Πλοηγικής Υπηρεσίας”, τον οποίο διαχειρίζεται το ΥΝΑΝΠ. Κατά συνέπεια η λειτουργία της Πλοηγικής Υπηρεσίας Πειραιά δεν βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό. Η υπηρεσία έχει διαθέσιμα Κεφάλαια και Αποθεματικό, χωρίς να αντιμετωπίζει κανένα οικονομικό πρόβλημα, όπως αναφέρεται στα δημοσιεύματα.