Σας γνωρίζουμε ότι με την λήξη της απεργίας της Π.Ν.Ο. την 31/05/2018 το πλοίο της εταιρείας μας Ε/Γ-Ο/Γ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ θα εκτελέσει το κάτωθι δρομολόγιο:

Η επάνοδος στα εγκεκριμένα δρομολόγια του πλοίου μας θα γίνει την Παρασκευή 01/06/2018.