Σας ενημερώνουμε ότι το Ε/Γ – Δ/Ρ ‘ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΙΓΙΝΗΣ’ δεν θα εκτελέσει τα δρομολόγια του έως και την ΠΕΜΠΤΗ 29/06/2017.