Στα πλαίσια της προγραμματισμένης ετήσιας συντήρησης το ΕΓ/ΟΓ ΠΡΩΤΕΥΣ δεν θα εκτελεί δρομολόγια από τις 7/11/2017 μέχρι τις 5/1/2018.

Ενώ αναμένεται να μπει στην μεγάλη μόνιμη δεξαμενή του Ο.Λ.Π από τις 11/12/2017 έως τις 17/12/2017.