Επιστολή της εταιρείας Seajets που στάλθηκε σήμερα 02/03/18 και ώρα 16:00 στην ΠΝΟ (Πανελληνιά Ναυτική Ομοσπονδία) με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα της όλως αθέμιτης πρακτικής που ακολουθεί η εταιρεία GOLDEN STAR FERRIES.