Καλούνται οι Μέτοχοι της ΝΕΩΡΙΟΝ που εδρεύει στον Πειραιά (οδός Ακτή Μιαούλη, αρ. 67), σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 2 Αυγούστου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00’ στα γραφεία της θυγατρικής εταιρείας “ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ“ στα Ελευσίνια του Δήμου Ελευσίνας Αττικής (27ο χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών- Κορίνθου) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της Ημερησίας Διατάξεως:

ΘΕΜΑ 1ο: Υπαγωγή της θυγατρικής εταιρίας του Ομίλου «ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ ΑΕ» στη διαδικασία εξυγίανσης στο άρθρο 106δ του Πτωχευτικού Κώδικα.

ΘΕΜΑ 2o: Λήψη αποφάσεων για την πορεία και την συνέχιση της λειτουργίας της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου «ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΕ» κατόπιν και των τελευταίων εξελίξεων.

ΘΕΜΑ 3ο: Διάφορες Ανακοινώσεις.