Για το πρόγραμμα αναχωρήσεων από 1η Ιουνίου και μετά, μπορείτε να ενημερώνεστε από τον ΠΙΝΑΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ στην ιστοσελίδα μας. Παρακαλούμε όπως σημειώσετε πως για κάποιες από τις αναγραφόμενες αναχωρήσεις δεν θα είναι δυνατή η προέκδοση εισιτηρίων παρά μόνο μετά τις 29 Μαΐου.