Σας ενημερώνουμε για τις παρακάτω αλλαγές πλοίων στα δρομολόγια του Σαββατου 29/07/2017:

Το Ε/Γ-Ο/Γ ΑΧΑΙΟΣ θα εκτελέσει τα ακολουθα δρομολόγια:

απο Πειραιά 09.00 για Αίγινα-Αγκίστρι, απο Αγκίστρι 12.00 προς Αίγινα 12.30, προς Πειραιά
απο Πειραιά 14.30 για Αίγινα, απο Αίγινα 16.00 για Πειραιά

**Το Ε/Γ-Ο/Γ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ θα εκτελέσει τα ακολουθα δρομολόγια:

απο Πειραιά 07.45 για Αίγινα, απο Αίγινα 09.15 προς Πειραιά
απο Πειραιά 11.30 για Αίγινα-Αγκίστρι, απο Αγκίστρι 13.15, προς Αίγινα 13.45, προς Πειραιά
απο Πειραιά 15.30 για Αίγινα-Αγκίστρι, απο Αγκίστρι 17.15, προς Αίγινα 17.45, προς Πειραιά