Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 18/04/2018, δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια, λόγω της προγραμματισμένης απεργίας της Παναλλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας.