Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 7 Ιουλίου 2017 καλούνται οι μέτοχοι της Νεώριον. Τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως είναι τα εξής:

Θέμα 1ο: Ενημέρωση και λήψη αποφάσεων για την περαιτέρω πορεία της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου, με την επωνυμία “Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Σύρου ΑΕ”.

Θέμα 2ο: Διάφορες Ανακοινώσεις.

capital.gr