Πλώρη για τον Πειραιά έχει βάλει εδώ και λίγες ώρες το ΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΣ,  ολοκληρώνοντας την ναύλωση του στην Ιταλία, για λογαριασμό της Caronte & Tourist. Το πλοίο αναμένεται στον Πειραιά αύριο το πρωί ενώ σύμφωνα με τον Ο.Λ.Π. θα πραγματοποιήσει τον δεξαμενισμό του, στην μεγάλη πλωτή δεξαμενή της Ν.Ε.Ζ., το χρονικό διάστημα 7/12-21/12.