Στο Νέο Μόλο Δραπετσώνας βρίσκεται από σήμερα το μεσημέρι το ΤΑΛΑΤΟΝ, ολοκληρώνοντας τον δεξαμενισμό του στην μεγάλη δεξαμενή της Ν.Ε.Ζ. Να πούμε πως κατά την διάρκεια του δεξαμενισμού του πλοίου, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες της εταιρίας ELIKAS & Co, αφαιρέθηκαν οι άξονες ενώ πραγματοποιήθηκε καθαρισμός των υφάλων. Στο πλοίο της SEAJETS, το επόμενο χρονικό διάστημα, πρόκειται να συνεχιστούν οι εργασίες που έχουν ξεκινήσει εδώ και ένα μήνα περίπου.

Photo : Elikas & Co
Photo : Elikas & Co
Photo : Elikas & Co
Photo : Elikas & Co