Σας ενημερώνουμε ότι για την εξυπηρέτηση συγκοινωνιακών αναγκών που προκλήθηκαν από τη βλάβη του Ε/Γ – Ο/Γ BLUE STAR PATMOS, το πλοίο μας SUPERFERRY με έγκριση της Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνίων θα εκτελέσει το δρομολόγιο του Ε/Γ – Ο/Γ BLUE STAR NAXOS μέχρι αποκατάστασης της βλάβης του Ε/Γ – Ο/Γ BLUE STAR PATMOS. Οι επιβάτες του SUPERFERRY θα εξυπηρετηθούν από άλλα πλοία της γραμμής.

Πίνακας έκτακτων δρομολογίων του πλοίου μας SUPERFERRY για το διάστημα από 4/9/2017 έως 15/9/2017.

Εκ της Golden Star Ferries