ΘΕΜΑ: Σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας προς εξυπηρέτηση των δρομολογιακών γραμμών α)ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΑΣΤΕΛΙ και επιστροφή, β)ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΣΤΕΛΙ και επιστροφή, γ)ΓΥΘΕΙΟ – ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΑΣΤΕΛΙ και επιστροφή, δ)ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΥΘΗΡΑ – ΚΑΣΤΕΛΙ

Τα ελάχιστα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου, όπως αυτά καθορίστηκαν με τη (β) σχετική, αναφέρονται ως εξής: ι)μεταφορική ικανότητα πλοίου τουλάχιστον 300 (χειμώνα) – 450 (θέρους) επιβατών. ιι)επιφάνεια για φόρτωση Ι.Χ.Ε. οχημάτων μεγαλύτερη ή ίση από 600 τ.μ ιιι)ολικό μήκος άνω των 100 μ. Και iv)ογδόντα (80) κλίνες.

Διαβάστε όλη την προκήρυξη πατώντας εδώ.