Στην υπογραφή M.O.A (MEMORANDUM OF AGREEMENT) προχώρησαν η MOBY LINES και η PORTUCALENCE, για την αγορά του MOBY LOVE και του MOBY BABY. Η ημερομηνία παραλαβής των δύο πλοίων δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή ενώ με ενδιαφέρον περιμένουμε την γραμμή που θα δραστηριοποιηθούν.

Photo: Rob De Visser / faktaomfartyg.se
Photo: shipspotting.com