Την ένταξη του ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΓΙΑΣΟΥ, στον πίνακα επικίνδυνων και επιβλαβών πλοίων της Δημόσιας Αρχής Λιμένων, αποφάσισε σήμερα το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση , συντρέχουν άμεσοι και επείγοντες λόγοι για την απομάκρυνση του και η περαιτέρω παραμονή του εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια της ναυσιπλοίας και το θαλάσσιο περιβάλλον.