Στην πλωτή δεξαμενή ΠΕΙΡΑΙΑΣ III του Ο.Λ.Π. παραμένει το ΑΣΤΕΡΙΩΝ ΙΙ, συνεχίζοντας τις εργασίες δεξαμενισμού του, όπως φαίνεται στις παρακάτω φωτογραφίες της Elikas & Co.

Σύμφωνα με τον Ο.Λ.Π., το πλοίο της ANEK LINES θα παραμείνει στην δεξαμενή μέχρι και αύριο, επιστρέφοντας αμέσως μετά στην Ν.Ε.Ζ. για την συνέχιση των εργασιών μετασκευής του.

Photo : Elikas & Co
Photo : Elikas & Co
Photo : Elikas & Co
Photo : Elikas & Co
Photo : Elikas & Co