Κατόπιν έγκρισης της Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνίων, το SUPERFERRY θα εκτελεί τα δρομολόγια του BLUE STAR  NAXOS, μέχρι αποκατάστασης της βλάβης του BLUE STAR PATMOS.