30/12/17 :
από ΜΥΤΙΛΗΝΗ 19:00-ΧΙΟ 22:00/22:30-ΠΕΙΡΑΙΑ 06:55 (31/12/17).Το δρομολόγιο στις 31/12 θα παραμείνει ανεκτέλεστο.