ΚΥΡΙΑΚΗ 07/01/18: από ΠΕΙΡΑΙΑ 13:00 για ΧΙΟ (19:30-20:00), ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22:30.

ΔΕΥΤΕΡΑ 08/01/18: από ΜΥΤΙΛΗΝΗ 20:00 για ΧΙΟ (22:20-22:50), ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ (23:15-23:30), ΨΑΡΑ (01:00-01:15 επομένης), ΠΕΙΡΑΙΑ 06:30.