3/1/2018 : από ΠΕΙΡΑΙΑ 19:00 για ΣΥΡΟ (22:50-23:10), ΠΑΤΜΟ (03:15-03:35 επομένης), ΛΕΡΟ (04:35-04:55), ΚΑΛΥΜΝΟ (05:45-06:05), ΚΩ (07:00-07:30), ΡΟΔΟ 10:20.

4/1/2018:  από ΡΟΔΟ 17:00 για ΚΩ (20:05-20:35), ΚΑΛΥΜΝΟ (21:20-21:40), ΛΕΡΟ (22:30-22:50), ΠΑΤΜΟ (23:40-23:55), ΠΕΙΡΑΙΑ 08:05.