ΚΥΡΙΑΚΗ 10/09/17: από ΠΕΙΡΑΙΑ 18:00 για ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ (00:35-00:50 επομένης), ΑΝΑΦΗ (01:55-02:10), ΚΩ (05:45-06:15), ΡΟΔΟ (09:00-10:30), ΚΑΡΠΑΘΟ 14:00.

ΔΕΥΤΕΡΑ 11/09/17: από ΚΑΡΠΑΘΟ 14:20 για ΡΟΔΟ (17:50-19:00), ΚΩ (21:50-22:20), ΑΝΑΦΗ (01:55-02:10 επομένης), ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ (03:25-03:40), ΠΕΙΡΑΙΑ 10:00