ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08/09/17: από ΡΟΔΟ 16:00 για ΚΩ (18:45-19:15), ΚΑΛΥΜΝΟ (20:00-20:15), ΒΑΘΥ (ΣΑΜΟ) (23:20-23:40), ΠΕΙΡΑΙΑ 07:00 (επομένης)