ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/11/17:

από ΡΟΔΟ 11:30 για ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ 15:10.
από ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ 15:30 για ΡΟΔΟ (19:10-20:00), ΣΥΜΗ (21:25-21:40), ΤΗΛΟ (23:10-23:30), ΝΙΣΥΡΟ (00:40-01:00 επομένης), ΚΩ (02:20-02:50), ΚΑΛΥΜΝΟ (03:50-04:10), ΠΕΙΡΑΙΑ 14:10