Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα δρομολόγια των πλοίων μας στη γραμμή της Ανκόνα, από τις 4 έως τις 7 Αυγούστου 2017, διαμορφώνονται ως εξής:

Παρασκευή, 04/08/2017
ΠΑΤΡΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΑΝΚOΝΑ 14:30 – 19:30/20:15 – 11:00 HS
ΠΑΤΡΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΑΝΚOΝΑ 17:30 – 22:30/23:15 – 14:00 SFXI
ΑΝΚOΝΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΠΑΤΡΑ 17:00 – 10:00/10:30 – 15:30 OC (αναθεωρημένο δρομολόγιο)

Σάββατο, 05/08/2017
ΠΑΤΡΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΑΝΚOΝΑ 18:00 – 23:00/23:45 – 14:30 (αναθεωρημένο δρομολόγιο)
ΑΝΚOΝΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΠΑΤΡΑ 13:30 – 06:30/07:00 – 12:00
ΑΝΚOΝΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΠΑΤΡΑ 16:30 – 09:30/10:00 – 15:00

Κυριακή, 06/08/2017
ΠΑΤΡΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΑΝΚOΝΑ 14:30 – 19:30/20:15 – 11:00
ΑΝΚOΝΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΠΑΤΡΑ 18:00 – 11:00/11:30 – 16:30  (αναθεωρημένο δρομολόγιο)

Δευτέρα, 07/08/2017
ΠΑΤΡΑ – ΑΝΚOΝΑ 18:00 – 13:30 (νέο δρομολόγιο)
ΠΑΤΡΑ–ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ–ΚΕΡΚΥΡΑ–ΑΝΚOΝΑ 14:30–19:30/20:15–21:15/21:30–11:30
ΑΝΚOΝΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΠΑΤΡΑ 13:30 – 06:30/07:00 – 12:00