Μ. ΠΕΜΠΤΗ 13/04/17 (SUPERFAST XII): από ΡΟΔΟ 17:00 για ΚΩ (20:05-20:35), ΛΕΡΟ (22:15-22:35), ΠΑΤΜΟ (23:35-23:55), ΠΕΙΡΑΙΑ 06:45 (επομένης).
Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/04/17 (SUPERFAST XII): από ΠΕΙΡΑΙΑ 22:30 (αντί 19:00) για ΣΥΡΟ (01:50-02:05 επομένης), ΠΑΤΜΟ (05:40-06:00), ΛΕΡΟ (06:50-07:10), ΚΩ (08:45-09:15), ΡΟΔΟ 12:00.

ΔΕΥΤΕΡΑ του ΠΑΣΧΑ 17/04/17 (SUPERFAST XII): από ΡΟΔΟ 07:00 για ΚΩ (09:45-10:15), ΛΕΡΟ (11:40-11:55), ΠΑΤΜΟ (12:50-13:05), ΣΥΡΟ (16:45-17:00), ΠΕΙΡΑΙΑ 20:20.
ΔΕΥΤΕΡΑ του ΠΑΣΧΑ 17/04/17 (SUPERFAST XII): από ΠΕΙΡΑΙΑ 23:30 για ΣΥΡΟ (02:50-03:05 επομένης), ΠΑΤΜΟ (06:25-06:40), ΛΕΡΟ (07:35-07:50), ΚΩ (09:15-09:45), ΡΟΔΟ 12:15.

ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ (SUPERFAST XII): 16/04/17 (από ΡΟΔΟ)